Ceny překladů

  • Ceny stanovujeme v souladu s návrhem cen Jednoty tlumočníků a překladatelů.


  • Cenu za přeložení jedné normostrany (1500 znaků bez mezer) stanovujeme dohodou.


  • Cena je tím vyšší, čím je překládaný text složitější či méně čitelný a čím kratší je požadovaná dodací lhůta.


  • Cena je navýšena, pokud je text v neupravitelné podobě (pdf, fax, vytištěná stránka, a pod.) či hůře upravitelné podobě (ppt, xls, a pod.).


  • Po dohodě stanovujeme ceny za tlumočení či překlady zvukových a obrazových záznamů.